pátek 31. října 2008

31.10.2008-den č.31

Dnes jsme jeli pro jablka a cestou jsme se stavili na Lomečku.
Homolovitý vrch Lomec (552 m) leží 5 km severně od Netolic a téměř stejně daleko od Vodňan. Společně se sousedním Libějovickým vrchem (607 m) je nejvýchodnější součástí Borského polesí, které se rozprostírá mezi Bavorovem, Chelčicemi a Netolicemi.
Na jeho východním svahu těsně pod vrcholem stojí barokní poutní kostel Jména Panny Marie z let 1695 - 1702. Uvnitř je monumentální centrální baldachýnovitý oltář zhotovený po roce 1700 po vzoru tabernáklu v chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Okolo kostela rostou mohutné staleté lípy. Naproti kostelu stojí bývalý lovecký zámeček z 1. poloviny 18. století. Dnes slouží jako fara. Okolo kostela rostou mohutné stoleté lípy. Od kostela vede lipová alej k zámečku do nedalekých Libějovic.
Žádné komentáře: